Iedere baby huilt. Maar sommige baby’s huilen zo veel, dat het je als ouder tot wanhoop drijft. Als er na het raadplegen van het consultatiebureau of een (kinder)arts geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak is ontdekt, kan het lastig zijn de oververmoeidheid van jezelf en je baby het hoofd te blijven bieden.

Voorspelbare dagindeling
Zoals het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid adviseert, zijn huilbaby’s bij wie geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak is ontdekt het meest gebaat bij rust en regelmaat. Onder regelmaat wordt een voorspelbare dagindeling verstaan. Hier wordt geen strak tijdschema mee bedoeld, maar een vaste volgorde van activiteiten als wakker worden, voeden, knuffelen en spelen. Bij de eerste signalen van vermoeidheid, leg je je baby wakker in zijn bedje zodat het leert zelf in slaap te vallen.

Rust
Met rust wordt bedoeld, dat je je kind niet overlaadt met prikkels. En wat jouw baby overprikkelt, kan van alles zijn: bezoek, boodschappen doen, achtergrondmuziek, een speeltje boven de box etc. Sommige prikkels zijn niet te voorkomen, maar zorg ervoor dat er ook voldoende momenten van rust zijn ingebouwd in de dag.

Hulp
Als je extra ondersteuning kunt gebruiken bij het omgaan met je huilbaby, dan kan ik je wellicht helpen. Ik kijk of ik oorzaken kan vinden voor het huilen. Sommige baby’s hebben moeite om ‘te landen op aarde’. Ook kan ik je als ouder handvatten geven, zodat je zelf meer energie hebt om de dag weer door te komen.